Vilniaus lopšelis-darželis
ES PROJEKTAS
ES PROJEKTAS
Lopšelio-darželio rėmimas
Galerija
Apklausos

Koks Jums svarbiausias kriterijus renkantis vaikų darželį?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

vosklitsatelnyy-znak-animatsionnaya-kartinka-0014

Atsižvelgdami į epidemiologinę situaciją šalyje ir vadovaudamiesi 2020 m. gruodžio 7 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1364 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“

(https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/960690a0389411eb8d9fe110e148c770)

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veikla bus organizuojama remiantis šiuo teisės aktu (nutarimas įsigalioja nuo š. m. gruodžio 9 d.)

kuris reglamentuoja:

2.2.9.1. p. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

2.2.9.3 p. neformalusis vaikų švietimas vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Vaikams, kurie bus ugdomi namuose, bus užtikrintas nuotolinis ugdymas (vadovautis ugdymo namuose gairėmis). Nuotoliniu būdu besiugdantiems vaikams ugdymo mokestis nebus skaičiuojamas. Ugdymo mokestis nelankantiems vaikams, kurių tėvai turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bus neskaičiuojamas nuo š. m. gruodžio 9 d. iki gruodžio 31 d. Lankomumo žiniaraštyje tokių vaikų lankomumas bus žymimas raide E.

Nuotoliniu būdu bus teikiamos ir individualios švietimo pagalbos specialistų konsultacijos, pvz., logopedo, psichologo, spec. ar soc. pedagogo.

Socialinę pašalpą gaunančių šeimų vaikams, kurie nelankys ikimokyklinio ugdymo įstaigos, sausų maisto davinių išdavimas nebus organizuojamas, kadangi jie nemokės ugdymo mokesčio ir būtų sudėtinga kas dieną įvertinti tokių vaikų lankomumą bei planuoti davinių išdavimą.

Prašome susipažinti, kaip Vilniaus miesto savivaldybė rekomenduoja švęsti Kalėdas šiuo sudėtingu laikotarpiu.