detia-647Misija 

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, kokybiškas, atitinkantis vartotojų poreikius, ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi ir priežiūros bei tėvų (globėjų/rūpintojų) švietimo paslaugų teikimas.

detia-358Vizija 

Darželis – nuolatinio tobulinimosi institucija, kurioje gera ugdytis, dirbti ir bendradarbiauti.

detia-493Filosofija 

Darželio filosofija yra grindžiama Europos ir pasaulio kultūros vertybėmis: asmens vertės ir orumo, artimo meilės, prigimtinės žmonių lygybės, žmonių laisvių ir teisių, tolerancijos, demokratinių visuomenės santykių teigimu.

detia-48Kultūra 

Pripažįstama vaikų kultūra kaip vertybė, o vaikai kaip aktyvūs bei išradingi savo aplinkos kūrėjai.