26131

 

 

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (papildytas 2023-12-27) 

Šio plano 6 priedas (materialinių išteklių žinynas) Excel formatu

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas 2024-2026 m.

 

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (2020)

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (2017)

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2021-2023 m. (atnaujintas 2022 m.)

Vilniaus lopšelio-darželio 2021-2023 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” 2021-2023 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano ataskaita už 2021 metus

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” 2018-2020 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” 2016-2018 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Civilinės saugos mokymų organizavimas

Mokymų planas 2022

Mokymų planas 2023