26131

 

 

Vilniaus lopšelio-darželio “Paslaptis” ekstremaliųjų situacijų valdymo planas

Vilniaus lopšelio-darželio “Paslaptis” 2016-2018 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Vilniaus lopšelio-darželio “Paslaptis” 2018-2020 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Darbuotojų civilinės saugos mokymo aprašas