26131

 

 

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (2020)

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” ekstremaliųjų situacijų valdymo planas (2017)

Vilniaus lopšelio-darželio 2021-2023 m. ekstremalių situacijų prevencijos priemonių planas

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” 2018-2020 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” 2016-2018 m. ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas

Darbuotojų civilinės saugos mokymo aprašas