dengi-animatsionnaya-kartinka-0114

UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMAS (4000010 sąmata) 2019 m.

UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMAS (4000456 sąmata) 2019 m.

UGDYMO APLINKOS FINANSAVIMAS (4000113 sąmata) 2019 m.

MOKYMO LĖŠŲ FINANSAVIMAS (4000438 sąmata) 2019 m.

MOKYMO LĖŠŲ FINANSAVIMAS (4000439 sąmata) 2019 m.

MOKSLEIVIO KREPŠELIO FINANSAVIMAS (4000020 sąmata) 2019 m.

PAJAMOS IŠ TURTO NUOMOS (4000060 sąmata) 2019 m.

TĖVŲ MOKESČIO SURINKIMO LĖŠOS (4000070 sąmata) 2019 m.

TĖVŲ MOKESČIO SURINKIMO LĖŠOS (4000145 sąmata) 2019 m.

SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS (MAISTO PRODUKTŲ ĮSIGIJIMAS) (4000410 sąmata) 2019 m.