Emocinis intelektas –„tai gebėjimas būti su savimi ir kitais, su visais, kurie yra patogūs ir ne, gražūs ir ne, priimtini ir ne.

(V. Juškienė, sertifikuota socialinioemocinio intelekto ir asmenybės ugdymo trenerė)

 

ĮSAKYMAS DĖL SEU PROGRAMOS SUKŪRIMO DARBO IR PLĖTOJIMO GRUPĖS

SEU programa

Darželio gyvenime nėra nesvarbių detalių. Viskas, kas, kaip, kada ir kur vyksta įstaigoje – svarbu. Esminis skirtumas, skiriantis tradicinį požiūrį nuo socialiniu emociniu ugdymu paremto požiūrio į instituciją, yra tai, kad tradiciškai švietimo institucija yra orientuota į vaiko pasiekimus, o socialinį ir emocinį ugdymą puoselėjanti institucija pirmiausiai orientuota į darželyje besiklostančius tarpusavio santykius.

emometras

 

 

                   R U B R K A

          Mano mylimiausio draugo-gyvūno knyga

          Nuoroda į visų autorių kūrybos knygą: 

          https://youtu.be/E2ipbOXf2cw

 

jivotniea-1041

SEU mūsų lopšelyje-darželyje:

  • SEU integruojamas į ugdymo turinį: parenkami metodai ir priemonės, ugdantys SEK. Įgytus įgūdžius vaikai reflektuoja bei individualiai fiksuoja vizualiai.
  • Įgytas žinias taiko praktiškai – dalyvauja ugdymo projektuose. Demonstruoja savo įgūdžius, idėjas, žinias, stebi bei į(-si)vertina savo pačių ugdymąsi.
  • SEU temomis darželyje vykdomas tėvų švietimas.
  • Organizuojami psichologiniai seminarai, mokymo programos socialinio emocinio intelekto ugdymo klausimais mokytojams.
  • Vedami SEU užsiėmimai tikslinėms grupėms.
  • Bendradarbiaujama su kitomis švietimo institucijomis (lopšeliais/darželiais, gimnazijomis – mikrorajono, miesto, respublikos, užsienio), vedami SEU užsiėmimai.

Tėvų apklausa      Pedagogų apklausa      Vaikų apklausa dėl savijautos grupėje

SEU planavimo grupėse lentelė

SEU programos įsivertinimas

kukli

kukli

kukli

kukli

kukli

 

 

 

 

Straipsniai (paruošė mūsų švietimo pagalbos pedagogai)

Emocinio intelekto ugdymas

Kodėl pykstame ant vaikų ir kaip susitvardyti

Apie fizinę ir kitą bausmę

Kodėl reikia kreipti dėmesį į patyčias

Apie vaiko nerimą

Streso valdymas

Kaip padėti jautriam vaikui

Kviečiame balsuoti už mūsų bendradarbiavimo partnerius – Estijos darželį ,,Ojake” ir jų auklėtinių darbelį:))

https://www.facebook.com/events/682852935445432/permalink/741469769583748/