2 priešmokyklinio ugdymo mokytojos.

6 ikimokyklinio ugdymo mokytojos.

1 meninio ugdymo pedagogas.

1 fizinio lavinimo pedagogas.

1 lietuvių kalbos mokytoja.

1 logopedas.

1 psichologas.

1 socialinis pedagogas.