2 priešmokyklinio ugdymo mokytojos

6 ikimokyklinio ugdymo mokytojos

1 meninio ugdymo pedagogas

1 fizinio lavinimo pedagogas

1 lietuvių kalbos mokytoja

1 logopedas

1 psichologas

1 socialinis pedagogas