Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

2013 m. viešųjų pirkimų planas          2013 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2014 m. viešųjų pirkimų planas          2014 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2015 m. viešųjų pirkimų planas          2015 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2016 m. viešųjų pirkimų planas          2016 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2017 m. viešųjų pirkimų planas          2017 m. viešųjų pirkimų ataskaita

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” viešųjų pirkimų planavimo, inicijavimo, organizavimo, atlikimo ir atsakomybės tvarka

Vilniaus lopšelio-darželio ,,Paslaptis” viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės

2018 m. viešųjų pirkimų planas          2018 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2019 m. viešųjų pirkimų planas          2019 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2020 m. viešųjų pirkimų planas          2020 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2021 m. viešųjų pirkimų planas          2021 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2022 m. viešųjų pirkimų planas          2022 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2023 m. pirkimų planas         2023 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2024 m. viešųjų pirkimų planas