vosklitsatelnyy-znak-animatsionnaya-kartinka-0014Tėvelių, globėjų, rūpintojų, pageidaujančių lankyti lopšelį-darželį, dėmesiui!

Informuojame, kad 2020 m. liepos 8 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-603 buvo pakeistas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas.    Vaikų priėmimo tvarka

Vaikų eilės yra skelbiamos viešoje erdvėje adresu: http://www.freedata.lt/vietosdarzeliuose/

Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (toliau – IS) registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturi. Tai galima padaryti internetu (užpildoma elektroninė prašymo forma, esanti Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt → Prisijungti → Mano meniu → Švietimas → mano darželis), arba atvykus į Vilniaus miesto savivaldybę. Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruojami nuolat https://svietimas.vilnius.lt/. Grupės sudaromos balandžio/gegužės mėnesį, todėl norint lankyti 2020 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas nėra svarbus.

KAIP VEIKIA REGISTRACIJOS Į DARŽELIUS SISTEMA

Vilniaus miesto savivaldybės  svetainėje www.vilnius.lt   (prisijungti—ikimokyklinis ugdymas—mano darželis) visiems tėveliams suteikta galimybė pasirašyti sutartį elektroniniu būdu. Jeigu Jums nepavyks pasirašyti sutarties elektroniniu būdu iki š. m. gegužės 31 d., maloniai prašome paskambinti į darželį tel.+3705 2672656 dėl sutarties pasirašymo.

vosklitsatelnyy-znak-animatsionnaya-kartinka-0014

 

PRIVALOMI  DOKUMENTAI:

  • išėję vaiko priežiūros atostogų – darbdavio pažyma apie tai;
  • užsiregistravę Teritorinėje darbo biržoje – pažyma iš Teritorinės darbo biržos;
  • dirbama pagal verslo liudijimą – pažymą užpildo pats asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą;
  • vienas iš tėvų dirba užsienyje – informacija pateikiama raštu (laisva forma).
  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • motinos (tėvo) asmens tapatybės kortelės (paso) kopija;
  • prašymas priimti į darželį;
  • ikiimokyklinio ugdymo sutartis (pasirašoma elektroniniu būdu arba kitaip);
  • priešmokyklinio ugdymo sutartis (pasirašoma elektroniniu būdu arba kitaip);
  •  dėl vaiko sveikatos tikrinimo – informuosime vėliau.

Apie sutarties pasirašymo tvarką informuosime telefonu asmeniškai.

UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS