Tėvelių, globėjų, rūpintojų, pageidaujančių lankyti lopšelį-darželį, dėmesiui!

Nauja darželių tvarka

„Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 lapkričio 11 d. sprendimu Nr. 1-235 (suvestinė redakcija nuo 2019-02-13; sprendimas paskelbtas: TAR 2015-06-03, i. k. 2015-08780).

Vaikų eilės yra skelbiamos viešoje erdvėje adresu: http://www.freedata.lt/vietosdarzeliuose/

Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (toliau – IS) registruojami nuolat. Prašymo pateikimo laikas vaiko eilės numeriui įtakos neturi. Tai galima padaryti internetu (užpildoma elektroninė prašymo forma, esanti Savivaldybės interneto svetainėje www.vilnius.lt → Prisijungti → Mano meniu → Švietimas → mano darželis), arba atvykus į Vilniaus miesto savivaldybę. Prašymai centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje registruojami nuolat https://svietimas.vilnius.lt/. Grupės sudaromos balandžio mėnesį, todėl norint lankyti 2019 m. rugsėjį, reikia užsiregistruoti vaiką iki grupių formavimo pradžios. Eilės sudaromos atsižvelgiant į turimus prioritetus, registracijos laikas nėra svarbus.

KAIP VEIKIA NAUJOJI REGISTRACIJOS Į DARŽELIUS SISTEMA

PRIVALOMI  DOKUMENTAI:

Pažyma iš darbovietės – turi pristatyti abu dirbantys tėvai iš darbdavio.

Jei tėvai nedirba:

  • išėję vaiko priežiūros atostogų – darbdavio pažyma apie tai;
  • užsiregistravę Teritorinėje darbo biržoje – pažyma iš Teritorinės darbo biržos;
  • dirbama pagal verslo liudijimą – pažymą užpildo pats asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą;
  • vienas iš tėvų dirba užsienyje – informacija pateikiama raštu (laisva forma).
  • vaiko sveikatos pažymėjimas forma Nr. 027-1/a (iš poliklinikos su odontologo žyma);
  • vaiko gimimo liudijimo kopija;
  • motinos (tėvo) asmens tapatybės kortelės (paso) kopija;
  • prašymas priimti į darželį.

Su tėvais pasirašoma ugdymo paslaugų sutartis:

UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS