Pranešame, kad nuo 2015 m. gegužės 1 dienos Vaiko brandumui mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimas bus atliekamas tik Vilniaus miesto psichologinėje – pedagoginėje tarnyboje adresu A. Vivulskio g. 2a, Vilnius.

Dėl vaiko brandumo įvertinimo Vilniaus miesto psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje galima registruotis tel. (8 5) 265 09 08.

ff586402e088b5b146af1d9cd9564e44Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Prašytume atkreipti dėmesį, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, privalo pradėti lankyti mokyklą pagal pradinio ugdymo programą, t. y. lankyti 1-ąją klasę.  Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.

Jeigu penkiamečiam vaikui, įvertinus brandumą, buvo rekomenduotas priešmokyklinis ugdymas, tai jam prieš pradedant lankyti 1-ąją klasę nuo 6-ių metų pakartotinai brandumas nevertinamas.

Paankstintas priešmokyklinis ir mokyklinis ugdymas nerekomenduojamas vaikams, turintiems sveikatos, kalbos, motorikos, kitų raidos bei elgesio ir emocijų sutrikimų /sunkumų.