TIKSLAS

Pedagogų, ugdytinių ir tėvų bendradarbiavimas sukuriant saugią ugdymo(si) aplinką lopšelyje-darželyje, kurioje savo vietą atranda kiekvienas bendruomenės narys.

UŽDAVINIAI

  1. Įtraukti visus bendruomenės narius, socialinius partnerius, į aktyvią veiklą, formuojant saugios ir sveikos gyvensenos įgūdžius.
  2. Sudaryti sąlygas bendruomenės nariams jaustis saugiems, sveikiems, palaikomiems, priklausantiems  bendruomenei ir atsakingiems už ją.
  3. Padėti vaikams išsiugdyti nuostatą, kad smurtas ir patyčios  nėra normalus reiškinys.
  4. Sistemingai skatinti tinkamą, pozityvų ir tolerantišką elgesį, orientuotą į vaikų emocinės ir socialinės kompetencijos ugdymą ir puoselėjimą.

Prievartos ir smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo prevencijos programa 2017-2019

Prievartos ir smurto prieš vaikus, krizinių situacijų valdymo prevencijos programa 2020-2022

Prievartos ir smurto prieš vaikus, krizinių situacijų murto prevencijos programa 2023-2025

Be patyčių!

Vaiko gerovės užtikrinimas

Aprašas dėl darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo

Dalijamės aktualia informacija – Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtais videoįrašais  apie vaiko poreikius, smurto atpažinimą ir reagavimo būdus – https://vaikoteises.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/mokomoji-medziaga-visuomenei (2023 m.).

Kas laikoma smurtu prieš vaikus

plakatas-smurtas