ludia-109Lopšelis-darželis įsteigtas 1965 m. gegužės 12 d. Vilniaus miesto Naujosios Vilnios seniūnijoje, kuri laikoma rytiniais Vilniaus vartais. Lopšelio-darželio programoje numatyta veikla, leidžianti atsiskleisti vaikų asmenybėms, ugdanti pagarbą savo kraštui ir jo žmonėms. Anksčiau įstaiga turėjo numerį 88. Nuo 1998 m. darželio pavadinimas – „Paslaptis“.
Nuo 1965 m. darželyje veikė 8 grupės rusų kalba. Nuo 1989 m. iki 1993 m. seniūnijos gyventojų pageidavimu buvo papildomai suformuotos lenkų kalbos grupės. Nuo 1994 m. pradėtas bendradarbiavimas su rusų kalba ugdymą vykdančia privačia Marinos Mižigurskajos gimnazija. Nuo šio laikotarpio darželis turi tik rusakalbes grupes: vieną lopšelio grupę MONTIKI (1,5-3 m.), vieną mišraus amžiaus grupę FRUTIKI (3-5 m.) ir vieną priešmokyklinę grupę KALAMBURIKI (5-7 m.).
Darželis didžiuojasi savo istorija, pedagogų per įstaigos veiklos laiką sukaupta patirtimi. Ugdome jau nebe pirmą šeimų kartą. Dalis mūsų buvusių auklėtinių jau yra tapę tėvais, seneliais, bet vis dar nepamiršta savo pirmosios ugdymo įstaigos, jos auklėtojų, grupės draugų ir su malonumu aplanko mūsų lopšelį-darželį.