VADOVO ĮSAKYMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR TVARKYMO

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

VADOVO ĮSAKYMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR TVARKYMO