Mūsų darželis atviras įvairių gebėjimų vaikams. Lygių ugdymosi galimybių, švietimo prieinamumo principai skatina ir įpareigoja ugdymo turinį ir metodus pritaikyti kiekvienam vaikui. Ugdymas organizuojamas remiantis kiekvieno vaiko prigimtinėmis galiomis, rodant jiems dėmesį ir pagarbą, džiaugiantis laimėjimais ir pasiekimais, o mokytojo ir vaikų santykiai grindžiami bendradarbiavimu.

Specialistai teigia, kad „ypatingam“ vaikui pritaikius jo gebėjimus atitinkantį įtraukųjį ugdymą, sukūrus atitinkamą, saugią aplinką, parinkus ar/ir pritaikius ugdymo priemones (žaislų, daiktų ar mokomosios medžiagos, padedančios ugdyti reikalingus gebėjimus) jis puikiai gali adaptuotis jį supančioje terpėje.

Naudojamos sensorinės priemonės stimuliuoja pojūčius, mažina agresiją, nerimą ir blaškymąsi, padeda sukoncentruoti dėmesį, pagerina atmintį, pažinimą ir kalbos vystymąsi.

Grupių nusiraminimo ir atsipalaidavimo vietos

namelis

relakso-erdve

relakso-erdve1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savo darbe mokytojai naudoja vizualinių kortelių rinkinį ,,Dienos ritmas”.

Nuoseklus šių kortelių naudojimas suteikia ugdytiniams galimybę suprasti aplinkinius bei patiems iškomunikuoti norimą informaciją. Korteles naudinga naudoti visiems, įskaitant tėvus, mokytojus, logopedus ir kitus specialistus, kurie ugdo ypatingų poreikių vaikus. Ši vizualinės pagalbos bei komunikacijos priemonė padeda aplinkiniams geriau suprasti vaiko poreikius. Vaikas tampa daug savarankiškesnis, kai informaciją pateikiame ne tik verbaliai, bet ir vizualine kalba. Kortelių naudojimas grupėse ar individualiai su vaiku ugdo vaiko pasitikėjimą savimi. Vaikas jaučiasi neatskirtu nuo grupės, nes informacija jam prieinama, aiški bei suprantama. Kortelių tinkamas ir nuolatinis naudojimas sumažina vaiko pykčio ir agresijos priepuolius. Vizualinių kortelių naudojimas padeda įvesti grupėje ar namuose aiškią dienos eigą bei ugdymo struktūrą. Kortelės praplėčia vaiko komunikacijos galimybes, kurios leidžia geriau suprasti jį supantį pasaulį bei aplinkui esančius žmones.

dienos-ritmas2