detia-136

 

 

Gabių ir talentingų vaikų tvarkos aprašas (2021)

Gabių ir talentingų vaiku ugdymo rekomendacijos

Gabių vaikų tipai

Tėvams apie gabius vaikus

Rekomendacijos mokytojams

Gabių vaikų ugdymo problemos