Sveikiname Kovo 11-osios proga! Lietuva – mūsų Tėvynė. Tai – Žemė, kurioje gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai, seserys ir kurioje gyvens mūsų vaikai.
Džiaukimės savo tauta, iškovota laisve, branginkime ją ir tvirtinkime kasdieniais savo darbais!
 unnamed