Remiantis 2022 m. gegužės 18 d. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-1436 

DĖL TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMO NR. 1-305 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO“

2. Nustatytos šios vienos dienos vaiko maitinimo normos:

2.1. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 10,5 ir 12 valandų:

2.1.1. lopšelio grupėse – 2,60 Eur;

2.1.2. darželio grupėse – 2,90 Eur;

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur;

2.2. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, dirbančiose 24 valandas:

2.2.1. lopšelio grupėse – 2,90 Eur;

2.2.2. darželio grupėse – 3,20 Eur;

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur, pavakariams – 1,16 Eur, vakarienei – 0,84 Eur; 2.3. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse, kuriose vaikas ugdomas ne ilgiau kaip 4 valandas:

2.3.1. lopšelio grupėse – 2,10 Eur;

2.3.2. darželio grupėse – 2,30 Eur;

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 1,16 Eur, pietums – 2,10 Eur.

Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos sprendimas Nr. 1-1436