vosklitsatelnyy-znak-animatsionnaya-kartinka-0003

Vaikų lankomumas registruojamas grupių dienynuose ir vaikų lankymo dienų tabeliuose iki 9,00 val.
Susirgus vaikui būtina informuoti grupės auklėtoją tą pačią dieną iki 9.00 val. bendruoju tel. (8 5) 267 2656.
Tėveliai, norėdami pasitikslinti, kiek dienų lankė jų vaikas per mėnesį, gali kreiptis į grupės auklėtoją ir paprašyti pasitikslinti grupės dienyne.
Informuojame, kad Vilniaus mieste automatizuotas darželio vaikų lankomumas ir apskaita, mokėjimai. Todėl maloniai prašome tėvelių (globėjų ar rūpintojų), kad nekiltų nesusipratimų, laiku (darbo dienomis iki 9 val.) pateikti informaciją apie vaiko neatvykimą į darželį bei pristatyti nelankymo pateisinimo priežasties dokumentus (ligos – iš www.esveikata.lt, atostogų įsakymus – iš darbdavio ar kt. dokumentus).

KAIP PATEIKTI TĖVELIUI  DUOMENIS IŠ www.esveikata.lt

Esveikata.lt → pacientams (viršuje) → pažymos kodo generavimas → prisijungti ir susipažinti su tvarka (viršuje pažymėti varnele susipažinimo formą) → prisijungti (per el. valdžios vartus, e-parašą….) → vaiko V. P. → prisijungti → pažymos → kada vaiko ligos istorija uždaroma ir vaikas pasveiko, spaudžiate sveikatos istorijos suvestinė → galite padaryti skrinsotą (nuotrauką) arba sugeneruoti kodą ir atsiųsti į savo grupės e-mailą (registravimui) ir/ar darželio e-mailą rastine@paslaptis.vilnius.lm.lt

Sistemoje vaikų lankomumas pildomas:
S pateisinamos nelankymo dienos, jeigu vienas iš tėvų dirba pagal slenkantį grafiką (mokamas dalinis mokestis: už ugdymo reikmes).
A pateisinamos nelankymo dienos, jeigu atostogauja vienas iš tėvų, vyresnių brolių arba seserų arba pats vaikas, jeigu jis lanko priešmokyklinę grupę (mokamas dalinis mokestis: už ugdymo reikmes).
M pateisinama nelankymo diena pagal teisę vienam iš tėvų gauti vieną laisvą dieną per mėnesį, jeigu jie augina 2 ir daugiau vaikų iki 12 metų (mokamas dalinis mokestis: už ugdymo reikmes).
L nelankymas dėl ligos, jeigu pateikiama gydytojo pažyma (mokamas dalinis mokestis: už ugdymo reikmes).
K pateisinamos dienos dėl nelaimių šeimoje, šalčių ir kitų kataklizmų (gripo epidemija, -20 laipsnių šalčio ir pan.) (mokamas dalinis mokestis: už ugdymo reikmes).
N nepateisintos nelankymo dienos (mokamas pilnas mokestis: už maitinimą ir ugdymo reikmes).