MŪSŲ SVEIKINIMAI

g r u o d ž i o mėn. solenizantams: 

“FRUTIKI” GRUPĖS AUKLĖTINIAMS 

NIKOLAJUI, DANILUI,

“KALAMBURIKI” GRUPĖS AUKLĖTINIAMS 

JAROSLAVUI, MARTYNUI

IR JŲ ŠEIMOMS!