MŪSŲ SVEIKINIMAI

s p a l i o  mėn. solenizantams: 

KONSTANTINUI A., DAREKUI M.

IR JŲ ŠEIMOMS!