MŪSŲ SVEIKINIMAI

k o v o  mėn. solenizantams:

MARKUI, MAJAI, DAMIANUI 

IR JŲ ŠEIMOMS!