DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

DU 2020 m. II ketv.

DU 2020 m. III ketv.

DARBUOTOJŲ DU PER 2020 m.