MŪSŲ LOPŠELIO-DARŽELIO DAINELĖ

  Muzika L. Koroliovos, žodžiai A. Grinevič

  63d0861ae949591fba34fc47bd606c1d

natos

 

Priedainis:

“Valio” Naujajai Vilniai!

Darželiui ir vaikams!

Žydėk, kaip sodas – būk laimingas!

“Valio” Naujajai Vilniai!

Darželiui ir vaikams!

Mes linkim tau visiems laikams!

detia-143

                                1. Mes mylim savąjį darželį.

                                    Vadinasi jis “Paslaptis”.

                                    Čia dirba auklėtojos geros,

                                    Kitų darbuotojų būrys.

                                    Kviečia “Paslaptis”!           Priedainis.

                                                       detia-7262. Sužino paslaptį vaikai apie pasaulį,

                                                            Kas, kur ir ką daryt.

                                                            Darželis mūsų visagalis.

                                                            Profesoriai išaugs, matyt.

                                                                                                                             Kviečia “Paslaptis”!             Priedainis.

                    3. Žaidžiam, piešiam, kuriam, deklamuojam,

                        Pianinu salėj grojam,

                        Į ekskursijas važiuojam,

                        Kelyje gražiai dainuojam.          Priedainis.

                                                                                                                        4. Mūsų pastatas žaliuoja,

                                                                                                                            Auga kadagys.

                                                                                                                            Prašom į svečius maloniai,

                                                                                                                            Prašom į svečius maloniai,

                                                                                                                            Kviečia “Paslaptis”!          Priedainis.