Nuotolinio darbo tvarkos aprašas

komputeri-118

 

 

 

Ikimokyklinis vaikų ugdymas remiasi Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu.

Priešmokyklinis ugdymas remiasi Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa.

Plačiau skaityti čia:

https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/naujienos/bendros-naujienos/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas-nuotoliniu-budu-patarimai-mokytojams-ir-tevams/26707

Siekiant padėti įstaigoms, šiuo metu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos internetinėje svetainėje yra nuolat pildoma skaitmeninio mokymo bazė su ugdymo ir mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita ugdymo įstaigoms svarbia informacija: 

https://www.nsa.smm.lt/nuotolinis, taip pat https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis/naujienos.

Mūsų pedagogai naudoja Facebook, elektroninio pašto, kitų ryšio priemonių aplinkas, vienas iš kurių – metodinis-didaktinis įrankis „UGDYMOSI AVILYS“. Metodinio įrankio paskirtis – kurti ir kaupti didaktinę medžiagą (pagal ugdymosi sritis ir vaikų amžiaus grupes) veikloms plėtoti nuotoliniu būdu, dalintis metodinėmis gairėmis atvirame portale, skirtame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams. 

K i t o s  p r i e m o n ė s:

Artimiausiu laiku, tai yra nuo 2021 m. vasario mėn., planuojamos tiesioginės ugdomosios veiklos transliacijos per ZOOM: mūsų vaikų ir Estijos darželio ,,Ojake” bendros veiklos. Nuorodas į šias transliacijas visiems mūsų ugdytinių šeimoms pateiksime iš anksto (atsiųsime e-paštu). 

⊕ Teminiai video ar kita mokomoji medžiaga. 15-20 min. tematiniai video vaikams su tam tikromis užduotėlėmis, atitinkančiomis vaikų amžių (piešimas, karpymas, raidelių apvedimai, dainelių dainavimas, fizinis ugdymas ir kt.). Viešai prieinamų šaltinių video ir užduotėlės, pasiūlyti pagal tematiką. Tarpusavyje susitarę, atliktų užduočių, vaikų darbelių ar pažintinės veiklos nuotraukas, kitas užfiksuotas akimirkas tėvai galės įkelti į nurodytą el. paštą, ar kitą programą, kad pedagogas matytų rezultatus. Taip pat ir kita ugdomoji medžiaga, atitinkanti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą „Paslaptingi laipteliai“, gali būti skelbiama įstaigos tinklalapyje ar įstaigos, grupių, specialistų FaceBook paskyrose ir kt., kad tėvai ar kiti vaikus prižiūrintys žmonės laisvai galėtų ja pasinaudoti.

⊗ Švietimo pagalbos specialistų konsultavimas telefonu ir kt. Individualios psichologo, logopedo, spec. pedagogo ir socialinio pedagogo pratybos vaikams. Pagalba suderinama su tėvais. Vaizdo programos siūlomos individualiai. Šių specialistų patarimus rasite https://www.ldpaslaptis.lt/mokymai-teveliams/.

⊗ Konferenciniai skambučiai ir kita nuotolinė veikla. Tam tikra tema, iš anksto sutarus, konferenciniai skambučiai (ZOOM, Skype, Messenger, Viber, Google ir kt.) grupėms vaikams, kurie karantino laikotarpiu nelanko darželio ir yra ugdomi nuotoliniu būdu: galima pasakoti istorijas, nagrinėti pasaulio žemėlapį ar daug kitų įvairių temų. Susirašynėjimas e-paštu ir kt.

Nepamiršome ugdyti ir tų įgūdžių, kuriems nereikia virtualios ugdymo aplinkos. Tai fizinis aktyvumaslietuvių kalbos mokymas, kūrybiškumasaplinkos pažinimas ir kasdieniai įgūdžiai, tokie kaip mokėjimas naudotis stalo įrankiais, tvarkos laikymasis, stalo serviravimas, asmeninė higiena ir pan.

komputeri-115

 

Kuo užsiimti su vaikais karantino metu?    Viešai prieinamas skaitmeninis turinys:

Family Lab Academy kviečia į nuotolinius mokymus tėvams ir pedagogams bei užsiėmimus vaikams, kurių metu ne tik pasisemsime įvairių idėjų kasdieniam darbui, bet ir tobulėsite vaikų lavinimo srityje. Daugiau informacijos apie seminarus https://familyacademy.lt/vebinarai/

⊕  ERGOTERAPINIAI UŽSIĖMIMAI 

Ergoterapinių užsiėmimų metu vaikai mokosi įgyti reikalingus įgūdžius kasdienėje veikloje, lavina savo pažinimo funkcijas (atmintį, dėmesio koncentraciją, loginį mąstymą), smulkiosios motorikos gebėjimus, savarankiškumo bei taisyklingo piešimo, rašymo priemonės laikymo ir kontrolės įgūdžius, o tėvai mokomi tai ugdyti kiekvieną dieną. Daugiau informacijos apie užsiėmimus ir registracija: https://familyacademy.lt/nuotolines-vaikams/

⊕  KŪRYBINIAI UŽSIĖMIMAI

Kūrybiniai užsiėmimai skirti šeimai leisti kokybiškai laiką drauge bei kartu tyrinėti, ieškoti, atrasti ir pažinti. Užsiėmimų metu organizuojamos veiklos, skatinančios mažųjų tyrinėtojų pažintinę, meninę, muzikinę, kalbinę, fizinę bei socialinę ir emocinę raidą. Tėvai ir vaikai kartu spontaniškai kuria bei improvizuoja, tyrinėja vietoje sukurtus kūrinius, įvairiomis meno raiškos priemonėmis išlaisvina kūrybiškumą bei patiria atradimo džiaugsmą drauge su visa šeima, stiprina buvimo drauge tarpusavio ryšį. Daugiau informacijos apie užsiėmimus ir registracija: https://familyacademy.lt/nuotolines-vaikams/

⊕  ŠOKIAI SU MAŽYLIAIS

Šokių su mažyliais užsiėmimo metu gilinamas vaikų šokio pažinimas, lavinama koordinacija, pusiausvyra, lankstumas, smulkioji motorika.

Suaugusieji jaučia ir pastebi mažųjų reakcijas, mato, kaip mažylis supranta šokį ir tą supratimą išreiškia judesiais. Daugiau informacijos apie užsiėmimus ir registracija: https://www.facebook.com/events/678748436207817/

Visais klausimais dėl nuotolinio ugdymo prašome susisiekti su savo grupių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojais. Galite skambinti direktorei Alinai Grinevič tel. +37064529535, atsakingam už nuotolinį ugdymą asmeniui direktorės pavaduotojai ugdymui Anželikai Poteiko tel. +37052672656, arba parašyti el. p. rastine@paslaptis.vilnius.lm.lt