Bendradarbiaujame su:

                             animashki-pticy-1021Lietuvos  aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru. Gauname konsultacinę pagalbą darželio pedagogams, švietimo pagalbos ir kitiems specialistams, tėvams, o taip pat ugdytiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų.

animashki-pticy-1021         Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų socialinės paramos centru „Šeimos slėnis“.  Bendradarbiaujame abiem Šalims reikšmingoje veikloje, palengvinant nuo karo Ukrainoje į Lietuvą pasitraukusių vaikų komunikavimą svetimoje aplinkoje.

              animashki-pticy-1021Vaikų   ir   jaunimo  dienos  centru   ,,Mūsų nameliai“.   Kartu   su   centro   darbuotojais susipažįstame su knygomis, piešiame, dainuojame, kuriame lėles, kostiumus, dekoracijas spektakliams, kitus reikmenis, mokomės bendravimo įgūdžių ir kt.

   animashki-pticy-1021       Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla. Lopšelyje-darželyje organizuojami kultūriniai renginiai, koncertai. Vaikai supažindinami su muzikos instrumentais ir kt.

   animashki-pticy-1021Asociacija ,,Slavų vainikas“. Dalyvaujame nacionaliniuose bei tarptautiniuose renginiuose, pristatant slavų kultūros palikimą, tradicijas, papročius.

            animashki-pticy-1021Dauguma  švietimo  įstaigų  Naujosios  Vilnios  seniūnijoje  ir kt. Dalijamės savo pasiekimais bei perimame kitų patirtį. 

animashki-pticy-1021

      Vilniaus miesto Senjorų dienos centru „Atgaiva” (Paberžės g. 6, Vilnius). Bendradarbiavimas tarp skirtingų kartų atstovų padeda ugdyti pagarbą ir užuojautą kitokiems visuomenės nariams.