vosklitsatelnyy-znak-animatsionnaya-kartinka-0037Etikos Kodeksas (EK) papildo bendruomenės teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos LR Švietimo įstatyme, įstaigos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose.

Etikos kodeksas padeda suprasti etiško elgesio problemas, kurios gali kilti darbinėje veikloje, tarpusavio santykiuose, viešame gyvenime, bei padeda jas spręsti.

EK komisijos nariai:

  1. Irena P. – priešmokyklinio ugdymo pedagogas – pirmininkas.
  2. Olga R. – grupės FRUTIKI tėvų atstovė.
  3. Olga V. – psichologas.

________________________________________________________________________________________________

vosklitsatelnyy-znak-animatsionnaya-kartinka-0014Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės

1 priedas            2 priedas