Etikos Kodeksas (EK) papildo bendruomenės teisių, pareigų, atsakomybės nuostatas, kurios yra reglamentuotos LR Švietimo įstatyme, įstaigos nuostatuose, vidaus tvarkos taisyklėse ir kituose norminiuose aktuose.

Etikos kodeksas padeda suprasti etiško elgesio problemas, kurios gali kilti darbinėje veikloje, tarpusavio santykiuose, viešame gyvenime, bei padeda jas spręsti.

EK komisijos nariai:

  1. Natalia Sudilovskaya – priešmokyklinio ugdymo pedagogas – pirmininkas
  2. Olga Rodzevičienė – grupės FRUTIKI tėvų atstovė
  3. Olga Vincha – psichologas.