Vilniaus lopšelis-darželis
ES PROJEKTAS
ES PROJEKTAS
ELEKTRONINIS DIENYNAS
ELEKTRONINIS DIENYNAS
Vaiko registracija
Vaiko registracija
Apklausos

Koks Jums svarbiausias kriterijus renkantis vaikų darželį?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...
Galerija
Lopšelio-darželio rėmimas
KORONA STOP
KORONA STOP

Interneto svetainės darželiams www.svetainesdarzeliams.lt

vosklitsatelnyy-znak-animatsionnaya-kartinka-00142023 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Švietimo įstatymo ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimai, kuriuose pažymima, nuo kokio amžiaus vaikas gali pradėti priešmokyklinį ugdymą ir kokiais atvejais reikia kreiptis į Pedagoginę psichologinę tarnybą dėl vaiko įvertinimo.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai. Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos.
1. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti: 1) vaikui, gimusiam 2017 m.

2. Vaikui, gimusiam 2018 m. sausio 1 d. – balandžio 30 d., tėvų (globėjų) sprendimu.

2018 m. gegužės 1 d. – rugsėjo 1 d. gimusiam vaikui – gali būti pradedamas teikti priešmokyklinis ugdymas, atlikus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (toliau – PPT). Vaiko įvertinimas PPT atliekamas nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31d. Dėl vaiko įvertinimo pradėti ugdymą pagal priešmokyklinio ugdymo programą tėvai (globėjai) kreipiasi į PPT ne vėliau kaip iki 2023 m. rugpjūčio 14 d.

3. Gavę PPT išvadą rekomendaciją, dėl tolesnio vaiko ugdymo sprendimą priima tėvai (globėjai). Atkreipiame dėmesį, kad priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 d. Taip pat primename, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tik tiems vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis nuo 5 metų. Jei vaikas pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, ugdymas teikiamas pagal vienų metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą. Prašome ugdymo įstaigų vadovus supažindinti su šia informacija pedagogus ir tėvus (globėjus).