Vilniaus lopšelis-darželis
Lopšelio-darželio rėmimas
Galerija
Apklausos

Koks Jums svarbiausias kriterijus renkantis vaikų darželį?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...

Картинки - знаки препинания Восклицательный Знак GifInformuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018-10-31 įsakymu Nr. V-1183 yra panaikintas Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“  82 punktas:  „Po ligos vaikas gali būti priimtas tik tėvams  (globėjams) pateikus gydytojo pažymą (F  094/a).“

Dabar  gydytojai neišduoda pažymų pateisinti vaiko praleistas ugdymo dienas dėl ligos. Tėvai (globėjai) apie pateisinimą  pateikia įstaigai savo raštą apie ligos laikotarpį per 3 dienas.  

Tėvo rašto dėl ligos pateisinimo pavyzdys

Tikimės sklandaus bendradarbiavimo su tėveliais.