Vilniaus lopšelis-darželis
ES PROJEKTAS
ES PROJEKTAS
ELEKTRONINIS DIENYNAS
ELEKTRONINIS DIENYNAS
Vaiko registracija
Vaiko registracija
Apklausos

Koks Jums svarbiausias kriterijus renkantis vaikų darželį?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...
Galerija
Lopšelio-darželio rėmimas
KORONA STOP
KORONA STOP

vosklitsatelnyy-znak-animatsionnaya-kartinka-0014Pranešame, kad 2021 m. gruodžio 15 d. yra priimti  Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019-12-04 sprendimo Nr. 1-305 “Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo pakeitimo”, kuriuo buvo pakeisti Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo 3 dalies pakeitimai, šiems punktams ir papunkčiams ir dėl to keičiamas žymėjimas vaikų lankomumo žiniaraštyje:

Tvarkos aprašo 3 dalies  papunktis 11.2.2. ligos, apie ligą informavus pirmą nelankymo dieną ugdymo įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir pateisinus dėl ligos nelankytas dienas per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po ligos dienos. Jeigu vaikas serga daugiau nei 10 darbo dienų, įstaigos vaiko gerovės komisija, įvertinusi aplinkybes ir poreikį, turi teisę paprašyti iš tėvų pateikti papildomą informaciją apie nelankymo priežastis;

Šiuo atveju jei tėvai ( globėjai)  informuoja ugdymo įstaigą jos nustatyta tvarka  nuo pirmos nelankymo dienos lankomumo žiniaraštyje tokios dienos žymimos L raide.

Tvarkos aprašo 3 dalies papunktis 11.2.11. kitų priežasčių, informavus pirmą nelankymo dieną įstaigą įstaigos nustatyta tvarka ir tėvams (globėjams) per 3 darbo dienas nuo pirmos atvykimo po nelankymo dienos pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka.

Šiuo atveju jei tėvai (globėjai)  informuoja ugdymo įstaigą  jos nustatyta tvarka  nuo pirmos nelankymo  dienos  lankomumo žiniaraštyje tokios dienos žymimos K raide.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus pakeitimus atitinkamai pakeistas ir Legendoje raidžių žymėjimo aprašymas nuo š. m. gruodžio 1 d. :

_

Asmuo atvyko

N

Nepateisintos nelankymo dienos

I

Dienos, kai vaikas jau nelankė įstaigos, jeigu jis nustojo lankyti įstaigą ne mėnesio pabaigoje.

S

Pateisinamos nelankymo dienos, jeigu vienas iš tėvų dirba pagal slenkantį grafiką, dėl tėvų prastovų darbe

M

Pateisinama nelankymo diena pagal teisę vienam iš tėvų gauti vieną laisvą dieną per mėnesį, jeigu jie augina 2 ir daugiau vaikų iki 12 metų.

L

Nelankymas dėl ligos

K

Pateisinamos nelankymo dienos dėl kitų priežasčių

D

Dienos, kada vaikas dar neatvyko į įstaigą, jeigu jis įstaigą pradėjo lankyti ne nuo mėnesio pradžios.

A

Pateisinamos nelankymo dienos, jeigu atostogauja vienas iš tėvų, vyresnių brolių arba seserų arba pats vaikas, jeigu jis lanko priešmokyklinę grupę arba atostogų vasaros metu

E

Pateisinamos nelankymo dienos dėl remonto, avarinių darbų, kilus epidemijai ir dėl kitų force majore atvejų