Vilniaus lopšelis-darželis
ES PROJEKTAS
ES PROJEKTAS
ELEKTRONINIS DIENYNAS
ELEKTRONINIS DIENYNAS
Vaiko registracija
Vaiko registracija
Apklausos

Koks Jums svarbiausias kriterijus renkantis vaikų darželį?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...
Galerija
Lopšelio-darželio rėmimas
KORONA STOP
KORONA STOP

Interneto svetainės darželiams www.svetainesdarzeliams.lt

ludia-1951Dalinamės Dingusių žmonių šeimų paramos centro informacija. Centras įgyvendina projektą „Šeimos tiltai: pagalba skyrybas išgyvenančioms šeimoms“, kurio tikslas mažinti skyrybų metu vaikų patiriamus neigiamus išgyvenimus, teikiant psichologinę, terapinę pagalbą ir  pagalbą sprendžiant konfliktus skyrybas išgyvenančioms šeimoms.

 Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus teikiamos šios paslaugos:
∼ Vaikui draugiška aplinka: neutrali erdvė, kurioje vaikai galės bendrauti su besiskiriančiais ar skyriumi gyvenančiais tėvais, esant poreikiui dalyvaujant socialiniam darbuotojui ir (ar) psichologui. Paslauga prieinama pirmadienį – penktadienį 08:00-20:00 ir savaitgaliais nuo 10:00 –16:00.

∼ Vaiko tėvų konsultavimas dėl skyrybų poveikio vaikui, jo poreikių, jausmų ir emocijų atliepimo skyrybų metu:

◊ Psichologo grupinės konsultacijos skirtos didinti tėvų sąmoningumą apie skyrybų poveikį vaikui, ugdyti tėvų galimybes padėti vaikui išgyventi skyrybas, bei atskleistiabiejų tėvų dalyvavimo vaiko gyvenime svarbą (kontaktiniu būdu). Individualios konsultacijos skirtos stiprinti tėvų, išgyvenančių skyrybas, psichinę sveikatą (nuotoliniu būdu ir kontaktu).

◊ Bendro vaikų ugdymo plano sudarymas – svarbus žingsnis tėvams, kurie skiriasi ir (ar) yra išsiskyrę. Tai neoficialus dokumentas, kuriame nurodoma kaip tėvai dalins atsakomybę už vaikų ugdymą, leidimą kartu ir kt. Paslaugos prieinamos pirmadienį – penktadienį  08:00 – 20:00 ir šeštadieniais 12:00 – 16:00.

◊ Pagalba besiskiriantiems ir (ar) skyriumi gyvenantiems vaiko tėvams sprendžiant konfliktus, ieškant konstruktyvių sprendimų, susitarimų: Vedamos derybos, kurių tikslas, kad šalys pasiektų taikų, abiem šalims priimtina sprendimą. Bendradarbiavimo skyrybų metodas veiksmingas skyrybų ginčų sprendimo būdas, ypač poroms, kurios nori išsaugoti teigiamus santykius ir sumažinti skyrybų poveikį vaikams. Derybos vedamos kontaktiniu būdu, galima ir nuotoliniu būdu individualiai įvertinus situaciją. Paslaugos teikiamos pirmadienį – penktadienį
08:00 – 20:00, šeštadieniais 12:00 – 16:00.

◊ Ryšio tarp vaiko ir skyriumi gyvenančio vieno iš tėvų atkūrimas ir stiprinimas: Dailės terapijos užsiėmimai, kurie vedami vaikui/ams ir vienam iš tėvų, su kuriuo gyvenama skyriumi, kurių tikslas atkurti ir stiprinti ryšius.

◊ Psichologinė ir psichoterapinė pagalba vaikams: psichologinė ir psichoterapinė pagalba vaikams, kurios tikslas padėti vaikams išreikšti savo jausmus, emocijas, susidoroti su šeimos dinamikos pokyčiais ir juos priimti, stiprinti vaikų psichologinę būsiną.

Konsultacijos teikiamos kontaktiniu būdu ir esant poreikiui nuotoliniu būdu.

Registracija: el. p. centras2@missing.lt, tel. +370 670 52725, el. p.  centras1@missing.lt, tel. +370 679 39098.