Vilniaus lopšelis-darželis
ES PROJEKTAS
ES PROJEKTAS
ELEKTRONINIS DIENYNAS
ELEKTRONINIS DIENYNAS
Vaiko registracija
Vaiko registracija
Apklausos

Koks Jums svarbiausias kriterijus renkantis vaikų darželį?

Apklausos rezultatai

Kraunama ... Kraunama ...
Galerija
Lopšelio-darželio rėmimas
KORONA STOP
KORONA STOP

Interneto svetainės darželiams www.svetainesdarzeliams.lt

%d1%8d%d1%81

Projekte „Ugdymo kokybės gerinimas virtualių aplinkų ir ugdymo priemonių pagalba“ Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0077  dalyvavome nuo 2019 m. gruodžio mėnesio kaip šio projekto vykdytojo Vilniaus „Atžalyno“ mokyklos-darželio partneris. Visi projekto partneriai: Vilniaus lopšelis-darželis „Paslaptis“, Vilniaus „Vilnios“ pagrindinė mokykla, Vilniaus lopšelis-darželis „Vilnelė“, Riešės gimnazija, Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija. Projektas buvo vykdomas 2019-12-02 / 2021-12-02.

Projekto metu įdiegta inovatyvi virtuali ugdymo aplinka, įvykdytas su jos naudojimu susijusių pedagogų kompetenpcijų stiprinimas, siekiant sukurti ugdymo priemonių, užduočių, bendravimo ir vertinimo priemonių sistemą, kurioje ugdomos visos 18 vaikų ugdymosi sritys.

Virtualios ugdymo aplinkos diegimą sudarė trys etapai:

  1. Virtualios ugdymo sistemos techninio sprendimo sukūrimas – įrangos įsigijimas, programavimo, įdiegimo švietimo įstaigose ir vartotojų apmokymo darbai.
  2. Pedagogų mokymai efektyviai ir inovatyviai naudoti virtualių mokymo priemonių ir metodikų resursus, patiems kurti, adaptuoti, taikyti virtualias ugdymo priemones ikimokyklinio amžiaus vaikų konkrečių ugdymo programose numatytų gebėjimų ugdymui.
  3. Įdarbinti mokytojus virtualių ugdymo priemonių kūrimui, adaptavimui ir taikymui, naudojantis sukurta virtualia ugdymo aplinka. Ugdymo priemonių kūrimo metu, mokytojus konsultuos švietimo ir IKT ekspertai, bei virtualią ugdymo aplinką įsidiegusios konsultuojančios mokyklos mokytojai.

Atlikus alternatyvų analizę buvo parengta techninė užduotis virtualios aplinkos diegimo pirkimui ir darželis įsigijo: stacionarų kompiuterį su monitoriumi ir OS – 1 vnt., planšetinius kompiuterius SAMSUNG GALAXY Tab A 10.1 T515 – 10 vnt., vaizdo kamerą RICOH THETA SC2 – 1 vnt., trikojį Miggo MW SP SLR BL 80 Splat Flexi – 1 vnt. Bendra suma: 4172,55 Eur.

Šeši mūsų įstaigos mokytojai dalyvavo Europos socialinio fondo finansuojamuose mokymuose: 2020 m. rugsėjo 22, 23 d. – „Mokytojų IKT įgūdžių tobulinimas, ugdymo proceso tobulinimas naudojantis virtualių ugdymo priemonių galimybėmis“. Paskaitų trukmė 8 ak. val. 2020 m. spalio 26, 27 d. – „Virtualių ugdymo priemonių internetiniai ištekliai: paieška, panaudojimas, adaptavimas, metodikos“. Paskaitų trukmė 8 ak. val. 2020 m. spalio 28, 29, 2020 m. lapkričio 9, 10, 11, 12 ir lapkričio 23, 24, 25, 26 – ,,Praktiniai virtualios ugdymo aplinkos naudojimo ir virtualių ugdymo priemonių kūrimo, adaptavimo mokymai”. Bendra paskaitų trukmė 240 ak. val.

Projekto įgyvendinimas suteikė galimybę aktyviems Vilniaus, Vilniaus r.  švietimo įstaigų mokytojams realizuoti savo saviraiškos poreikį, tobulėti bendradarbiaujant, įdiegti naujausias ugdymo metodikas, kurios padėjo įsisavinti virtualių aplinkų kūrimo ir diegimo srityje patirtį turintys konsultantai. Projekto metu mokytojai su konsultantų pagalba sukurtoje virtualioje ugdymo aplinkoje patalpino 35 virtualius ugdymo priemonių komplektus. Projekto metu buvo apmokyti ir motyvuoti 30 mokytojų iš 5 švietimo įstaigų.

Galimybė vykdyti projektą suteikė didžiulį motyvacinį impulsą projekto dalyviams, įstaigų bendruomenėms, kurioms tai didelis šansas profesinei ir asmeninei savirealizacijai, tobulėjimui ir suteiktų didžiulį impulsą ikimokyklinio ugdymo veiklos tobulinimui. Projekto pagalba buvo patobulintas ikimokyklinio ugdymo programų turinys, siekiant kokybiško ugdymo ir šiuolaikiškos ugdymosi aplinkos, padidintas vaikų įsitraukimas į veiklas, motyvacija, pasitikėjimas, aktyvumas, bei pagerintas vaikų pasirengimas mokyklai.