VAIKŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Aplinka

Aplinka  priderinama  prie nuolat kintančių vaikų interesų ir galimybių. Kiekvienoje grupėje yra priėmimo-nusirengimo patalpa, kurioje kiekvienam vaikui skirta spintelė daiktams laikyti, suoleliai, kad būtų lengviau vaikus aprengti ir nurengti, skelbimų lenta tėvams informuoti, vieta skirta vaikų meniniams darbams eksponuoti. Grupės patalpos skirtos vaikų ugdomajai veiklai ir maitinimui organizuoti. Grupių patalpa padalinta į erdvės skirtas vaidmenų žaidimams, konstravimo žaidimas, žaidimams su žaislais, meninei veiklai, knygų skaitymo ir rašto bandymams, tyrinėjimams ir gamtos pažinimui. Lopšelio grupės vaikai miega atskiroje patalpoje, įrengtos atskiros tualeto-prausyklos, virtuvėlės patalpos. Prausykloje kiekvienam vaikui skiriama pakaba rankšluosčiams veidui, kojoms pasikabinti ir vieta susidėti burnos skalavimo ir dantų valymo priemones. 1 praustuvė skiriama  penkiems vaikams. Įrengta pusvonė su lanksčiu dušo rageliu vienai vaikų grupei. Ankstyvojo amžiaus vaikai, atsižvelgiant į individualius gebėjimus, naudojasi naktipuodžiais. Vaikams nuo 2,5/3 metų skiriami unitazai. Darželio, priešmokyklinės grupių vaikams įrengtos atskiros tualeto kabinos mergaitėms ir berniukams. Įstaigoje meninei veiklai skirta muzikos salė, kūno kultūros valandėlėms, kt. Lauke įrengtos žaidimų aikštelės, smėlio dėžės skirtos vaikų žaidimams, tyrinėjimams lauke.

Vaikų dienos režimas

Восклицательные знаки картинка смайликVisų lopšelio-darželio grupių veikla organizuojamą pagal dienotvarkę. Dienotvarkė nustato grupės veikų eiliškumą ir apibrėžia jų laiką. Dienotvarkės numato: ugdomųjų veiklų laiką (rytines mankštas, kūno kultūros, muzikines veiklas), pusryčių, pietų, vakarienės laiką, pasivaikščiojimų lauke laiką, miego laiką.  Dienotvarkės sudaromos tamsiajam ir šviesiajam metų laikui. Dienos režimo aprašymas talpinamas tėvų informavimo lentose.

Ugdomosios veiklos organizavimas

Visus mokslo metus ugdymo veikla su vaikais organizuojama pagal savaitinius teminius planus, kuriuos grupių pedagogai sudaro kiekvienai dienai. Savaitės temos – tai tarsi gijos jungiančios patyrimą, išgyventus atradimus, literatūrinius, meninius bandymus, žaidimus. Tai tinkamiausias būdas, gilinant vaikų supratimą apie pasaulio vientisumą, tarpusavio sąsają. Nagrinėdami temas, vaikai įgyja kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymuisi mokykloje būtinų socialinių, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninės kompetencijų. Temai numatyta savaitė, tačiau jos nagrinėjimui gali būti skirta ilgesnis arba trumpesnis laikotarpis, jeigu pedagogai mano, kad trūksta arba per daug laiko temos kompetencijoms įsigyti. Temos gali būti keičiamos ir perkeliamos, jeigu neatitinka gamtos sąlygos, atsiranda nenumatytų situacijų.  Parinktas temas arba pasiūlytas vaikų, pedagogai kūrybiškai pritaiko prie realių mūsų įstaigos sąlygų, jos stengiasi, kad temų sistema būtų prieinama pagal vaikų amžiaus grupes, numato ugdymo perspektyvas, skatina vaikus ne tik pažinti, atrasti, bet ir išgyventi, išreikšti, kurti.

Ankstyvajame amžiuje ( 1,5-3 metų vaikai) organizuojant vaikų ugdymą, atsižvelgiama į pagrindines keturias vaikų raidos sritis:  socialinę ir emocinę,  fizinę, pažinimo,  kalbos.  Vaikai iki 3 m. mokomi pasitikėjimo jį globojančiais suaugusiais, ugdomas vaikų savireguliavimas, emocinė vaikų raiška, vaikas mokomas žaisti kartu su kitais vaikais, pratinamas būti ir gyventi grupėje, tobulinami savitarnos įgūdžiai, lavinami jo smulkieji judesiai, tobulinama akies ir rankos judesio sąveika. Mokomasi išlaikyti pusiausvyrą, kai judriame žaidime dirba ir rankos ir kojos. Ugdomas dėmesio išlaikymas. Vaikai mokomi žaisti vaizduotės reikalaujančius žaidimus. Didelę veiklos dalį sudaro komunikavimo įgūdžių tobulinimas, vaikai mokomi suprasti vis sudėtingesnę ir abstraktesnę kalbą, mokomi vartoti nesudėtingus iš trijų, keturių žodžių sakinius, kviečiami dalyvauti neilgame pokalbyje su vienu ar keliais asmenimis.

Ребенок с мишкой смайлики картинкиIkimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje visa veikla organizuojama pagal penkias kompetencijas: pažinimo, socialinę, sveikatos saugojimo, komunikacinę, meninę.  Daug dėmesio skiriama sveikatos saugojimo kompetencijai: ugdomas gebėjimas būti aktyviam, judriam saugiai elgtis, vaikai pratinami justi ir valdyti savo kūną, ugdomi sveikos gyvensenos poreikiai ir įgūdžiai; o taip pat – komunikacinei kompetencijai. Vaikai mokomi klausytis, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti išreiškiant save ir bendraujant su kitais. Labai svarbi socialinė kompetencija. Tai vaiko gebėjimas suvokti save ir kitus, savo vietą šeimoje, grupėje. Ugdomas gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti, spręsti kasdienes problemas, įveikti gyvenimo sunkumus, padėti sau ir kitiems. Pažinimo kompetencija skatina vaikus domėtis viskuo, kas yra aplink, moko kritiškai mąstyti, taikyti įvairius pasaulio pažinimo būdus, suteikia žinių apie žmones, gamtinę ir kultūrinę aplinką. Meninės kompetencijos ugdymas  padeda vaikams  pajusti pradinį sąlytį su meno procesu, jie laisvai eksperimentuoja su įvairia piešimo technika, kuria grupinius darbelius, panaudoja daug gamtinės medžiagos, aplikuoja, lipdo ir ieško įvairių raiškos būdų.

Du kartus per savaitę kiekvienai grupei įstaigos salėje vyksta muzikinės valandėlės pagal meninio ugdymo pedagogo paruoštus planus, kurie atitinka vaikų amžių ir grupės teminius išplanavimus. Kūno kultūros valandėlės visų įstaigos grupių vaikams vyksta du kartus per savaitę. Ši veikla vyksta per žaidimus arba siužetą, todėl vaikams labai jie patinka ir yra laukiami. Visų grupių vaikai kas rytą atlieka bendras muzikines bei kt. rytines mankštas lopšelio-darželio muzikos salėje, grupėje arba lauke. Šviesiuoju metų laiku vaikai du kartus vedami į lauką, tamsiuoju metų laiku veikla lauke vykdoma vieną kartą. Veikla lauke daugiausiai yra susijusi su stebėjimais, tyrinėjimais apie artimiausioje aplinkoje esančius augalus, gyvūnus, gamtos objektus ir reiškinius. Vaikai lauke žaidžia judrius, sportinius  žaidimus, važinėja dviratukais, paspirtumais, žaidžia žaidimus su smėliu ir vandeniu smėlio dėžėse. Vyresniųjų, priešmokyklinių grupių vaikai daug keliauja po Vilniaus miestą, mūsų seniūnija. Priešmokyklinės grupės vaikai vyksta į išvykas po Lietuvą.

KITA VEIKLA

Lopšelyje-darželyje vykdoma ugdomoji  projektinė veikla, organizuojami renginiai, šventės, vakaronės. Teikiamas papildomas ugdymas (anglų kalbos pamokėlės, šokių būrelis).

Pages: 1 2