VADOVO ĮSAKYMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR TVARKYMO

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS