1-30 31-35 [Kitas] >>
 Eil. nr.  Dokumentas  Data  Nr.  Tipas
1 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO NR. XI-1281 3, 5, 10, 11, 47 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP­-2535
Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 2019-02-19; Pateiktas Vyriausybei svarstyti 2019-02-19
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Derinimui: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
[Susiję dokumentai]
2019-02-19 19-891(2) Nutarimo projektas
2 LRV nutarimo projektas (dalininko teisių pardavimas)
Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 2019-02-19
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Derinimui: Lietuvos Respublikos finansų ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-19 19-1953 Nutarimo projektas
3 Lydraštis dėl LRV nutarimo projekto derinimo (dalininko teisių pardavimas) [Priedai]
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-19 SR-637 Lydraštis
4 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-19 SR-635 Lydraštis
5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
Pateiktas Vyriausybei svarstyti 2019-02-18
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-18 19-1140(2) Nutarimo projektas
6 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2001 M. SAUSIO 10 D. ĮSAKYMO NR. 4 „DĖL TIPINĖS MOKYKLINIO AUTOBUSO VAIRUOTOJO DARBO INSKTRUKCIJOS IR MOKYKLINIO AUTOBUSO VAIRUOTOJO INSTRUKTAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-18 SR-631 Išvada
7 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto teikimo [Priedai]
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-18 SR-620 Lydraštis
8 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1524 projekto  [Priedas:LRV_nutarimo_nuomos_keitimas_lyginamasis.docx Priedas originalas ]
Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 2019-02-15
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Derinimui: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
[Susiję dokumentai]
2019-02-15 18-13186(3) Nutarimo projektas
9 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1890 projekto  [Priedas:LRV_nutarimo_panaudos_keitimas_lyginamasis.docx Priedas originalas ]
Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 2019-02-15
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Derinimui: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
[Susiję dokumentai]
2019-02-15 18-13182(3) Nutarimo projektas
10 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1250 projektas  [Priedas:LRV_nutarimo_nurašymo_keitimas_lyginamasis_projektas.docx Priedas originalas ]
Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 2019-02-15
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Derinimui: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
[Susiję dokumentai]
2019-02-15 18-13177(3) Nutarimo projektas
11 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 16 projekto  [Priedas:LRV_nutarimo_patikėjimo_keitimas_lyginamasis(1).docx Priedas originalas ]
Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 2019-02-15
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Derinimui: Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
[Susiję dokumentai]
2019-02-15 18-13172(3) Nutarimo projektas
12 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų [Priedai]
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-15 SR-598 Lydraštis
13 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų [Priedai]
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-15 SR-598 Lydraštis
14 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų [Priedai]
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-15 SR-598 Lydraštis
15 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų [Priedai]
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-15 SR-598 Lyginamasis variantas
16 LRV nutarimo projektas (Klaipėdos universitetas)
Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 2019-02-13
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Derinimui: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Valstybės įmonė Turto bankas, >>
[Susiję dokumentai]
2019-02-13 19-1658 Nutarimo projektas
17 Lydraštis dėl LRV projekto derinimo (Klaipėdos universitetas) [Priedai]
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-13 SR-560 Lydraštis
18 DĖL PAREIGINĖS ALGOS PRIEMOKOS NUSTATYMO
Pateiktas Vyriausybei svarstyti 2019-02-12
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-12 19-1498 Nutarimo projektas
19 Dėl išvados įsakymo projektui
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-12 SR-536 Išvada
20 Dėl išvados įsakymo projektui
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
2019-02-12 SR-536 Išvada
21 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL PAREIGINĖS ALGOS PRIEMOKOS NUSTATYMO“ PROJEKTO
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-12 SR-532 Lydraštis
22 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo
Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 2019-02-11
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Derinimui: Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
[Susiję dokumentai]
2019-02-11 18-14002(2) Nutarimo projektas
23 DĖL VYRIAUSYBĖS NUTARIMO „DĖL MOKSLO, TECHNOLOGIJŲ IR INOVACIJŲ TARYBOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PROJEKTO TEIKIMO IŠVADOMS GAUTI
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-11 SR-513 Išvada
24 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto derinimo [Priedai]
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-11 SR-499 Lydraštis
25 Dėl mokyklinio autobuso VW Crafter perdavimo Pelesos vidurinės mokyklos lietuvių mokomąja kalba nuosavybėn [Priedai]
Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei 2019-02-05
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija; Derinimui: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-05 19-1187 Nutarimo projektas
26 Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 83(1) straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
Pateiktas Vyriausybei svarstyti 2019-02-05; Grąžintas rengėjui patobulinti 2019-02-07
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-05 18-15442(3) Nutarimo projektas
27 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 83(1) straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
Pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei nuo 2018-11-14 iki 2018-11-23; Pateiktas Vyriausybei svarstyti 2019-02-05; Grąžintas rengėjui patobulinti 2019-02-07
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-05 18-13092(4) Įstatymo projektas
28 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 83(1) straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto aiškinamasis raštas
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-05 SR-426 Aiškinamasis raštas
29 Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 83(1) straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-05 SR-426 Lydraštis
30 Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 9, 74, 75, 77, 79, 82, 83 straipsnių pakeitimo, papildymo 83(1) straipsniu ir 76 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
Parengė: Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija
[Susiję dokumentai]
2019-02-05 SR-426 Lyginamasis variantas
1-30 31-35 [Kitas] >>