Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė   XIIIP-2750 Įstatymo projektas
1 Atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 33 straipsnio pakeitimo ir 34 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas
Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2018-10-17 XIIIP-2749 Įstatymo projektas
2 Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2018-10-17 XIIIP-2748 Įstatymo projektas
3 Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. XIII-198 9 straipsnio, 1, 2, 3, 4 ir 5 priedų pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2018-10-17 XIIIP-2736 Įstatymo projektas
4 Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 pakeitimo įstatymo projektas (nauja redakcija)
Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2018-10-17 XIIIP-2734 Įstatymo projektas
5 Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 1, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 21 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2018-10-17 XIIIP-2733 Įstatymo projektas
 6 Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 ir 24 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas
Pateikė: Lietuvos Respublikos Vyriausybė
2018-10-17 XIIIP-2722 Įstatymo projektas