Anželika Poteiko – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja.

Jolianta Vaičiulienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja.

Emilija Taraškevičienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Olga Komaiško – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Aurelija Vabalis – ikimokyklinio ugdymo auklėtoja.

Natalia Jasiūnienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogas (NGA).

Lilija Strazdienė – priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Marija Narvoit – priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Natalia Sudilovskaya – priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Julija Kovalenko – meninio ugdymo pedagogė, fizinio lavinimo pedagogas.

Evelina Vilkicka – logopedas.

Olga Vincha – psichologas.

Irena Petkevič – socialinis pedagogas.

Marta – anglų kalbos mokytoja (papildomas ugdymas).

Silvestras Koroliovas – šokių mokytojas (papildomas ugdymas).