Anželika Poteiko – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja.

Jolianta Vaičiulienė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja.

Emilija Taraškevičienė – ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Olga Komaiško – ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Aurelija Vabalis – ikimokyklinio ugdymo auklėtojas.

Natalia Konikova – priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Natalia Sudilovskaya – priešmokyklinio ugdymo pedagogas.

Anzelika Fjodorova – meninio ugdymo pedagogas, fizinio lavinimo pedagogas.

Evelina Komaiško – logopedas.

Olga Vincha – psichologas.

Tomas Aleknavičius – anglų kalbos mokytojas (papildomas ugdymas).